Ruud Snel

De Jongens van Bol


Vers van de Pers


Wat is er binnen gekomen op onze redactie ???


Absorberen aangeraden !!!

!!! Reacties worden op prijs gesteld !!!

Vers van de Pers

Herman Frijlink

Steek van de Week - Nummer 19

Het uitschot van de PVV


Extreemrechts is als de griep. Soms is het een ziekte die miljoenen mensen het leven kost. Soms is het een eenvoudige verkoudheid, die periodiek terugkomt en altijd is het een aandoening waaraan je kunt overlijden.


De Spaanse griep was het ergst met zo’n 40 miljoen doden, vlak na het eind van de Eerste Wereldoorlog in 1918. Die oorlog kostte niet alleen 20 miljoen mensen het leven maar was ook een dieptepunt van ontspoord nationalisme in Europa. Daaronder versta ik een gevoel van gemeenschappelijkheid dat er niet is, maar wel wordt gemist en nagestreefd. Het is het idee dat we een identiteit bezitten die bepaald wordt door landsgrenzen, een historische toevalligheid die van het idee een illusie maakt, maar dan wel eentje die anderen uitsluit om redenen van afkomst, kleur, geaardheid of religie. Elke afwijking kwalificeert de drager ervan tot een buitenstaander die per definitie niet past en daarom weg moet, remigreren, terug naar waar hij vandaan komt.


Nationalisme en migratie, daar kun je goed ziek van worden. Maar dat vergeten we keer op keer, net als de impact van het griepvirus en het coronavirus. Wie herinnert zich bijvoorbeeld dat extreem rechts deze maand iets belangrijks heeft te vieren? Ik bedoel de ‘Bierkellerputsch’ in München van 8 november 1923, 100 jaar geleden, een staatsgreep met nationalisme en vreemdelingenhaat als brandstof. Zoals de Joden voor de NSDAP uitschot waren, zo zijn dat voor de PVV nu de migranten.


Extreemrechts? Wilders wordt boos als hij zo wordt genoemd, een veeg teken. Maar wat moet je anders met iemand die van nationalisme een religie maakt, die de grenzen wil sluiten voor migranten en die leider is van een partij zonder leden en zonder democratie? Er is een remedie tegen extreemrechts: luisteren naar je buurman, veel lezen en je geheugen trainen als een topsporter.

Steek van de Week- Nummer 20


De wonderbaarlijke terugkeer van Zwarte Piet


Houvast hebben we nodig om het leven te leiden dat we ons voorstellen, “normen en waarden” heette dat nog niet zo lang geleden, toen het CDA nog groot was. Mensen die CDA of een andere christelijke partij stemden waren lid van de kerk, lazen Trouw of De Volkskrant en volgden de stemadviezen van kerk en krant. Ook de niet-christelijke partijen hadden hun eigen voormannen en media waar de kiezers hun keuze op afstemden. Ieder zijn eigen traditie, ieder zijn eigen zuil. Inmiddels is kerkgang exotisch gedrag geworden, kerken werden boekhandels of sportcentra en Nederland is voor het Vaticaan missiegebied geworden. De ontzuiling is een feit.


Maar wat is ervoor in de plaats gekomen? Misschien wel niks, niemendal, behalve een extreme vorm van materialisme. We willen meer, meer en meer spullen, vertier en geld om dat te betalen. Maar als je alles hebt, wat dan? Dan ga je op zoek, op zoek naar houvast, naar een verklaring voor wat er ondanks alles mis is. Daarin voorziet de Canadese psycholoog Jordan Peterson, de lieveling van alles wat conservatief is. Want hij heeft een groots en sluitend verhaal dat antwoord geeft op alle vragen, zoals elke religie. Zijn evangelie is dat traditie al zo oud en doorleefd is dat die wel waar moet zijn en dat ‘je je moet laten leiden door je eigen ziel.’ Wereldwijd heeft hij 7,6 miljoen volgers. Toen hij hier onlangs was om zijn blijde boodschap te verkondigen was de Ahoy-hal, met een capaciteit van 16.426 personen, uitverkocht.


Het zou me niet verbazen als de Canadese Messias hoog scoort bij Wilders en de zijnen, omdat ze in hun zoektocht naar houvast terugverlangen naar een Nederland zoals het nooit was, zonder migranten, en zonder rare fratsen als milieubeleid, genderidentiteit en roetveeggedoe. Nog even, en Zwarte Piet is terug.

Steek van de Week - Nummer 21

De beloften, de schuld en de zondebok


Verkiezingsbeloften zijn als de goede voornemens bij de jaarwisseling. Er komt niks van terecht. Wie kent niet de vrouw die op Oudejaarsavond een oliebol pakt en aankondigt dat ze ‘morgen’ gaat lijnen? Of wat te denken van de man die nog een fles opentrekt en bezweert dat het de laatste is, omdat hij per 1 januari stopt?


Jammer genoeg hoeft de voedselindustrie zich niet ongerust te maken, want volgens onderzoek van de Britse psycholoog Richard Wiseman uit 2007 loopt 88 procent van de goede voornemens bij de jaarwisseling op niets uit. Jammer ook voor al diegenen die zichzelf iets opleggen dat bijna kansloos is, want goede voornemens heb je niet voor niets. Maar ja, de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak.


Goede voornemens, daar heb je dus niks aan. Hetzelfde geldt voor verkiezingsbeloften. Het verschil is alleen dat je met goede voornemens alleen jezelf hebt en dat je met verkiezingsbeloften miljoenen anderen in de luren legt, zo blijkt uit het promotieonderzoek van de econoom Wimar Bolhuis. Hij ging na wat er gebeurde met de beloften uit verkiezingsprogramma’s tussen 1986 en 2017. Hij concludeerde dat de herhaalde beloften om belastingen voor burgers te verlagen nooit doorgingen, maar dat het bedrijfsleven altijd veel minder betaalde dan de diverse partijen hadden beloofd.


Afgaand op deze resultaten is er dus een heel grote kans dat er weinig of niets terecht komt van de beloftes van de partijen die nu aan het formeren zijn, of het nu de afschaffing van eigen risico is, verlaging van de sociale huur of verlaging van de AOW-leeftijd. Veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven. Maar geen nood, de formerende partijen kunnen de schuld van de verbroken beloften altijd afwentelen op hun favoriete zondebok, de asielzoekers en migranten. Ik wens u veel goeds en weinig goede voornemens.

Steek van de Week - Nummer 22

Het raaskallen van Chat GPT


Bestuurders en managers zijn dol op woorden als ‘uitfaseren’, ‘hangpunten’ en meer van dat soort fraais, zoals “het ontnormaliseren van bestuurlijk handelen”. Onbegrijpelijk? Jammer, maar daar heb je ondergeschikten voor. Die moeten maar leren hoe ze de vaagtaal van hun bazen moeten vertalen in goed Nederlands.


Tot zover niets aan de hand. Al decennialang worden er bij de overheid schrijftrainingen georganiseerd, een gebed zonder eind, want elke training heeft slechts tijdelijk effect. Bovendien is deelname vrijwillig, zodat de training niet bezocht wordt door de mensen die het echt nodig hebben, want als je niet goed kunt schrijven vind je het meestal ook niet belangrijk. Dat weerhoudt de gemeente Amsterdam er niet van het opnieuw te proberen, dit keer met hulp van Chat GPT, een taalprogramma op basis van Artificial Intelligence.


Een onzalig idee. Want taalprogramma’s als Chat GPT worden volgens computertaalkundige Margaret Mitchell niet getraind om feiten in hun context te begrijpen, maar om woordvolgordes te produceren die daarop lijken. Als je bijvoorbeeld vraagt, wat het record is voor te voet Het Kanaal oversteken raaskalt Chat GPT, dat het record 12 uur en 10 minuten is en dateert uit 2016, schrijft Hans Steketee vandaag, vrijdag 5 januari 2024, in NRC Handelsblad.


Ambtenaren leesbaar leren schrijven is al een Sisyfuskarwei, laat staan dat je ze daar een gereedschap bij geeft dat pas bruikbaar is als je de juiste opdrachten geeft. Want denken gaat vooraf aan schrijven. Dat geldt in het bijzonder voor de bestuurders uit het bedrijfsleven of bij de overheid die hun ondergeschikten opzadelen met hun onwil of onvermogen zich begrijpelijk uit te drukken. Ik doe een voorzet: als bestuurders willen “ontnormaliseren,” zouden ze kunnen beginnen hun eigen geraaskal voor te leggen aan een taalprogramma met het verzoek om er goed Nederlands van te maken.

Steek van de Week - Nummer 23

Karnemelk voor een Chinees


Een goede kennis van mij is Chinees en walgt van melkproducten, vooral van karnemelk. En soms, als ik het ruik, kan ik me dat wel indenken. Hij is dus lactose-intolerant zoals dat heet. En dat heeft hij gemeen met veel niet-Europeanen. Menig kaaskop ziet dat als bevestiging van de eigenheid van het Nederlandse volk en als rechtvaardiging voor zijn intolerantie, zo niet allergie, voor ‘buitenlanders’, ‘migranten’, ‘asielzoekers’ en andere vreemdelingen die hier vaak onder barre omstandigheden het werk mogen komen doen dat de Nederlanders niet aankunnen, maar die wel moeten opkrassen, zodra het werk gedaan is.


En dan te bedenken dat de Nederlanders zelf voor een deel afstammen van boeren die in Anatolië, nu Turkije, woonden en voor een ander deel van jagers uit het gebied dat nu Oekraïne heet. Aan die laatsten danken Nederlanders en Europeanen in het algemeen hun vermogen om melkproducten te verteren, blijkt uit een studie naar de genetische ontwikkeling van de Europese bevolking gedurende 10.000 jaar van permanente volksvermenging, zoals onlangs werd gepubliceerd in het blad ‘Nature.’ Vermenging dus, niet alleen van volken, maar ook van culturen, een gruwel in de ogen van populistisch rechts, een gruwel ook die met alle mogelijke middelen bestreden dient te worden, ook al liggen er nu een paar in de ijskast, in een poging om driekwart stemgerechtigden in slaap te sussen.


Maar wie “van vreemde smetten vrij” wil zijn, zoals dat heet in een vaderlands lied, moet ook de hand in eigen boezem steken. Dat betekent dat de aanhangers van Nederlandse partijen, die het woord ‘vrijheid’ in hun naam hebben staan, ook moeten nagaan in hoeverre hun leiders Wilders en Yesilgöz van vreemde smetten vrij zijn. Dan hoeven we alleen de Chinezen nog maar te leren om karnemelk te drinken. Een mooi karweitje voor boerenmoeder van der Plas.

Steek van de Week - Nummer 24

Een aap op glad ijs


Wie de toekomst wil voorspellen begeeft zich op glad ijs. Want zijn voorspelling zegt vaak meer over het heden dan over de toekomst. Met deze zinnen begon ik menige toespraak voor de burgemeesters van Eindhoven, toen ik honderden speeches voor hen schreef in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.


Mijn scepsis is gebaseerd op de ervaring dat politici zich doorgaans weinig aantrekken van ambtelijke voorspellingen, tenzij ze toevallig goed uitkomen. Zodoende lijkt het toeval meer voorspellende kracht te hebben dan welk scenario ook. Die notie wordt nog eens bevestigd door onderzoek van de Universiteit van Princeton naar de rol van het toeval bij beleggen. Daaruit bleek dat een geblinddoekte aap met het gooien van darts betere resultaten haalt dan ‘professionele beleggers’. Het onderzoek stamt uit 1973. Verouderd, zegt u? Er bestaat nog steeds een website Beursgorilla die willekeurig aandelen kiest.


Geen wonder dus dat de voorspeller van toekomstige migratie zich laat leiden door de politieke waan van de dag. Hoe zou je anders moeten verklaren dat de voorzitter van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050, Richard van Zwol, concludeert dat “we zo niet kunnen doorgaan”? Immers, de bevolkingsgroei is volledig toe te schrijven aan migratie. Krijgt het toeval dan geen kans bij de commissie? Nee, want het zekere voor het onzekere nemend, sluit de conclusie van de commissie naadloos aan bij de migratiestandpunten van de formerende partijen, behalve dan bij dat van de PVV voor wie de commissie nog lang niet ver genoeg gaat.


Het wordt tijd dat Geert Wilders zijn stiel van speechschrijver weer oppakt. Hij zal dan met de commissie moeten concluderen dat een volledige stop op migratie nadelig is voor de economie. Daarover heb ik hem nog niet gehoord. Bang voor glad ijs of bang om voor aap te staan?